صفحه اصلی / عمومی

عمومی

آرامستان های معروف

امامزاده عبدالله از گورستان های معروف تهران است که تعداد زیادی از مشاهیر علمی ،ادبی و سیاسی در آنجا مدفون هستند. ازجمله : عبدالحسین تیمورتاش (وزیر دربار مغضوب و مقتول رضا شاه پهلوی) و مرحوم صور اسرافیل     قبر میرزاده عشقی (ابن بابویه)   گورستان ظهیرالدوله گورستان کوچکی است …

مشاهده بیشتر »